Over ons

  Projecten (huidige):

Sinds 1 september 2017 goed van start gegaan. Diverse klanten hebben mij gevonden via deze website en via mond op mond reclame. Natuurlijk ben ik bij velen bekend en dat heeft zijn voordeel.


Ik ben nu vooral bezig bij groeves: instrueren, begeleiden, controleren. Het gaat erom dat een groeve op een juiste, correcte en efficiënte wijze hun gevraagde eindproduct kunnen maken en afleveren. Vooral een goede sortering maken binnen de gestelde eisen van de NEN EN 13383 heeft in eigen benadering nodig om tot een goed einde te komen en dat de afnemer(s) zeer tevreden kunnen zijn met hun gekregen groevesteen. Vooral meedenken over het bestek, te maken project e.d. heeft zo zijn voordelen en een win-win relatie met leverancier, producent en de afnemer. Vooraf alles goed op orde hebben, is beter dan later met afkeur of andere discussies geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld de toezichthouder van het project e.d. Duidelijkheid en weten wat je van elkaar kunt verwachten en inzicht hebben in het te leveren product is ZEER BELANGRIJK. Hierin heb ik een goede bijdrage kunnen leveren.


Verder vooral bezig op het gebied van immobilisaat. Productiecontrole en wijze van aanmaak mengsel. Naast een goed product leveren is het zeer belangrijk de wijze van toepassing.

Curcus

Een cursus mogen geven aan de medewerkers van een totaal bedrijfsbreed productieproces. Opgesplitst in 3 dagen, waardoor iedereen in de gelegenheid werd gesteld om de cursus te kunnen volgen, zonder dat dit inbreuk deed op het productieproces. Iedereen met de neus dezelfde kant op. Begrijpen hetgeen gebeurt en wat de mogelijke "valkuilen" zijn. Welke systematische fouten sluipen binnen. Op welke wijze kan ik toetsen en zorg ik voor een juiste correcte monsterneming, zodat ik het productieproces optimaal kan beoordelen en kan blijven volgen.

  


CURRICULUM VITAE

 


 

Naam bedrijf:

Roelof Braad   Consultancy

Naam persoon:

Roelof Braad

Nationaliteit:

Nederland

Geboortedatum:

04-12-1951

Profession:

Chemisch / Milieu/ Civiel / Monsterneming/groevesteen/immobilisaat

Positie:

Directeur

Specialisatie:

Monsterneming grondstoffen, materialen, bouwproducten, natuursteen, recycling materialen, granulaten, waterbouwsteen, groevesteen, gevaarlijke materialen/oplossingen;

Uitloogproeven op het gebied van diverse materialen

Geeft diverse cursussen, begeleiding productieprocessen en monsterneming;

Start firma:

16 augustus 2017

  

Kwalificatie

 

Roelof heeft vakkennis op het gebied van milieutesten aan bouwmaterialen en afvalstoffen, vooral uitloogonderzoek en monsternemingen in verschillende diversiteiten.

 

Expert op het gebied van een groot aantal verschillende procedures en werkomstandigheden. Roelof geeft ook onderwijs in monsterneming en laboratoriumtechnieken. En stimulatie van persoonlijke ontwikkeling, zowel als persoon, als wel in teamverband.

  

WERKERVARING

 

Roelof heeft gewerkt voor meerdere jaren in de smaak- en reukstoffen industrie op het gebied van chemische analyses en productontwikkeling, als wel het vastleggen van componenten welke een bepaalde geur of smaak veroorzaken.

Bij DSM Geleen heeft Roelof ervaring opgedaan met wateranalyse (1985/1988) en was actief in procesontwikkeling van zoetstof (1988/1991)

In 1991 werd LMI (laboratorium van materialen en industrie) zijn werkgebied, waar Roelof zich richtte op de sectie organische analyses en later werd hij manager van het laboratorium. Analyse van vaste brandstoffen was een prominente activiteit.

In 1994 verplaatste Roelof zijn werkterrein naar INTRON, waar hij ruime ervaring opgedaan heeft met uitloging van diverse materialen en de milieuverordening over bouwmaterialen volgens het destijdse Bouwstoffenbesluit. Procedures voor monsternemen en voorbereiding en behandeling van de monsters zijn een ander belangrijk werkgebied. Eveneens het maken van referentiemonsters voor laboratoriumonderzoek.

Later in 2000, tot nu toe werd Roelof allround expert in monsternemings- en procedures, c.q. technieken, zowel theoretisch, als wel in belangrijke mate de praktische toepassing en uitvoering. Door zijn uitgebreide ervaring en expertise heeft hij vaak moeten optreden voor de overheid, als wel voor aannemers, als een second opinion. Het oplossen van probleemstelling in zowel de productie, als eindproduct, als wel in transport, verlading en lossen, als in depot opslaan.

  

Werkgebied:

·        Recyclingsgranulaten

·        AVI-bodemas

·        Staalslakken

·        Groevesteen

·        Diverse verschillende groeves (grès, kalk, graniet, basalt, lava, grind, zand)

·        Secondaire grondstoffen

·        Cement mortel

·        Breek- en split methodieken

·        Korrelverdeling, massaverdeling

·        Immobilisaat (verwerking; procestechnisch)

·        Gevaarlijke oplossingen/ materialen


               WERKVERLEDEN   

 

 

 

 

n

Polak Frutal Works (P.F.W.)

Aug1974-nov1978

Cosmetically application processor

Bates Cepro

Nov.1978 - jun. 1979

Production employee

H.T.B.H

Jun. 1979 - aug. 1982

All-round building employee

WW and WWV

Aug. 1982 - dec. 1985

unemployed

D.S.M.

Dec. 1985 - febr. 1991

Trouble shooter chemical analyst

L.M.I.

Febr, 1991 - mrt. 1994

head of department  and manager

SGS INTRON

Mrt. 1994  -  sept. 3-2017

Project Manager / Sampling Manager

RoelofBraadConsultancy

Sept. 3-1917 - heden

directeur/eigenaarOPLEIDING