Impressum 

RoelofBraadConsultancy is ingeschreven bij de KvK van Roermond onder nummer: 69404100

Startdatum van de onderneming: 16 augustus 2017

Het BTW-nummer.: NL074089821B01

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Bezoekadres: KasteelHoensbroeklaan 44, 6433AE HOENSBROEK, NEDERLAND

Telefoonnummer:  0031(0)45 85 13 306; mobnr. 0031(0)6 15 53 01 92

E-mailadres: rbconsultancy@ziggo.nl

 


Aan de informatie, de inhoud, van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is uitsluitend bestemd als informatie. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden opgesteld door de branchevereniging van advies-, management-, en ingenieursbureaus van toepassing(www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011). Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 29 juni 2009 onder nummer 54/2009 en worden op verzoek toegezonden. Het Nederlands recht is exclusief van toepassing.